EnglishPolskiРусский

Cel projektu


Rolnicy objęci projektem RYE BELT konkurują globalnie z innymi rejonami upraw.

Celem projektu RYE BELT jest wspieranie międzynarodowej konkurencyjności rolników uprawiających żyto w określonym geograficznie pasie jego występowania.


Trzy filary projektu RYE BELT:

  • Hodowla bardzo wydajnych odmian spełniające konkretne warunki rynkowe i środowiskowe
  • Optymalizacja hodowli roślin do celów wysoko wydajnej produkcji
  • Poszerzenie możliwości wykorzystania i sprzedaży żyta


Istotnym czynnikiem warunkującym realizację projektu RYE BELT jest stworzenie doskonale działającej sieci ekspertów z dziedzin takich jak rynek, rolnictwo, hodowla, uprawa roślin.

Owocem intensywnego dialogu w ramach tej sieci ma być odpowiednio  wczesne zapoczątkowanie ważnych trendów, identyfikacja kwestii wymagających rozwiązania oraz inicjowanie podprojektów w skali regionu i na poziomie współpracy międzynarodowej. Nasz cel to kumulacja wiedzy i jej realizacja w praktyce.

Pas upraw żyta w ujęciu geograficznym - RYE BELT
 
drukuj stronę

© 2019 KWS LOCHOW GMBH

Informacja fachowa

Serwis