Deutsch
English
Polski
Русский

Podstawy ochrony roślin

1. Regulatory wzrostu
Główną przyczyną wylegania żyta jest zbyt duża gęstość łanu lub nieprawidłowo wykonane zabiegi mające na celu regulację wzrostu.
Skracanie należy wykonywać zawsze w sposób jak najmniej inwazyjny dla rośliny. Najlepszy efekt skracania łanu uzyskuje się wykonując pierwszy zabieg w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31). W zależności od stanu plantacji i przebiegu wegetacji należy podjąć decyzje o konieczności wykonania drugiego zabiegu regulującym wzrost. Należy również zwrócić uwagę na to, że każda odmiana charakteryzują się różną odpornością na wyleganie i reakcją na regulatory wzrostu. Poniższa tabela zawiera listę czynników, na podstawie których można określić orientacyjną dawkę regulatora wzrostu potrzebną do zastosowania.

Orientacyjne dopasowanie dawek regulatorów wzrostu w zależności od warunków agrotechnicznych

 

Czynnik

Wielkość dawki 

wysoka

niska

Gleba

ciężka

lekka

Termin siewu

wczesny

późńy

Rozpoczęcie wegetacji

wczesne

późńe

Termin aplikacji

wczesny

późńy

Temperatura powietrza / nasłonecznienie

małe

wysokie

Uwilgotnienie gleby

dobre

słabe

Zagrożenie wyleganiem

wysokie

małe

Nawożenie azotowe

wysokie

małe

2. Fungicydy

Choroby liścia takie, jak mączniak i rynchosporioza, w przypadku żyta należy zwalczać za pomocą powszechnie stosowanych środków ochrony roślin. Rdza brunatna może przysporzyć rolnikom jak i doradcom rolniczym nieco większych problemów. Celem zabezpieczenia plonowania, już w fazie kłoszenia lub tuż przed kwitnieniem, zaleca się zastosowanie środków zwalczających rdzę. Jednak w przypadku bardzo wczesnego wystąpienia rdzy (przed BBCH 35), należy ją bezwzględnie zwalczyć odpowiednio wcześnie, tak, by zachować kontrolę na rozwojem choroby. W przypadku żyta, które jest rośliną obcopylną, nie zaleca się stosowania środków w okresie kwitnienia. Zasadniczo już przy wyborze odmiany należy zwracać uwagę na niską podatność na tę chorobę.

3. Herbicydy
W stosowaniu herbicydów generalnie należy przestrzegać zaleceń znajdujących się na etykiecie produktu. Ostrożność wskazana jest przede wszystkim w przypadku stosowania środków jesienią po płytkim siewie, na glebach piaszczystych, w warunkach stagnującej wody i przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu. Odradza się bardzo późnego stosowanie herbicydów (np. w listopadzie) z uwagi na ryzyko uszkodzenia roślin.
Więcej na temat technologii uprawy żyta mogą Państwo przeczytać na www.kws-lochow.pl

 
drukuj stronę

© 2014 KWS LOCHOW GMBH

Informacja fachowa

Serwis