EnglishPolskiРусский

Rynek

Jesienią 2010, w regionie RYE BELT, obsiano żytem ok. 5 milionów hektarów pól uprawnych. Większość z nich znajduje się w Rosji, Polsce, Niemczech i na Białorusi. (tab. 1).

Tabela 1. Areał uprawy żyta w regionie RYE BELT: Prognoza żniwa 2011

żyto
2010/2011
pow. upraw
(1000 ha)
żyto
2010/2011
pow. upraw
(1000 ha)
Rosja1.800Dania50
Polska1.430Szwecja25
Niemcy602Norwegia7
Białoruś600Finlandia14
Ukraina250Estonia14
Austria46Łotwa33
Czechy33Litwa48
Słowacja20
łącznie 4.972

źródło: KWS LOCHOW

W ostatnich latach ceny rynkowe zbóż zmieniały się bardzo dynamicznie. Informacje nt. sytuacji rynkowej oraz tendencji cenowych w regionie RYE BELT przedstawiają dane barometeru cenowego i comiesięczny komentarz aktualnej sytuacji rynkowej.

Polski barometr cenowy

                                                           
Zastosowanie:

W poszczególnych krajach strefy RYE BELT żyto znajduje najróżniejsze zastosowania.

W Skandynawii i Krajach Bałtyckich żyto uprawia się tradycyjnie przede wszystkich do produkcji pieczywa.

W Danii, w ciągu ostatnich dwóch lat, żyto coraz częściej stosowano do produkcji pasz. W szczególności zakłady przetwórstwa zbóż, wytwarzające pasze gospodarskie, używały do ich przygotowywania żyto.
W Niemczech zastosowanie żyta rozkłada się na trzy segmenty (pasza/ surowiec do produkcji pieczywa /bioenergia).

W ciągu ostatnich lat poziom zużycia żyta do wypieku pieczywa oscylował rocznie na poziomie ok. 900.000 t. W przyszłości przewiduje się znaczny wzrost zastosowania żyta w charakterze substratu fermentacyjnego do produkcji biogazu. Żyto jest surowcem stosowanym do produkcji bioetanolu. W ostatnim roku gospodarczym na potrzeby produkcji bioetanolu przetworzono 390.000 t żyta.

Kwestią decydującą w zakresie skarmiania żyta jest jego dostępność i cena.

W Polsce do wypieku pieczywa zużywa się 1/3 zbieranego ziarna, a kolejne 1/3 do produkcji pasz. Dalszym kanałem zbytu tego zboża jest sektor produkcji etanolu.

W przyszłości żyta będzie można używać także do produkcji bioenergii.

W Rosji i na Ukrainie żyto używa się przede wszystkim do produkcji chleba i pasz. Część plonów jest eksportowana w postaci mąki żytniej i ziarna.

Udział żyta w racji paszy - wskutek inwestycji w produkcję zwierzęcą - może się jeszcze zwiększyć.


W regionie RYE BELT istnieją trzy duże segmenty zbytu żyta:

  • pasza
  • pieczywo
  • bioenergia (żyto zielonkowe, GPS, ziarno żyta)

 
drukuj stronę

© 2019 KWS LOCHOW GMBH

Informacja fachowa

Serwis