DeutschEnglishPolskiРусский

Termin i gęstość siewu

Wyprowadzenie optymalnej plantacji żyta przed okresem spoczynku zimowego wiąże się z odpowiednim zagęszczeniem roślin na m². Z polowej zdolności wschodów – pomniejszonej o spodziewane straty roślin w okresie zimy – wynika ostateczna gęstość siewu na danym rodzaju gleby.

W przypadku żyta hybrydowego sprawdzona gęstość siewu zawiera się w przedziale od 150 do 280 ziaren/m² a w przypadku żyta populacyjnego od 180 do 300 ziaren /m², przy czym największą ekonomiczność uprawy żyta hybrydowego uzyskuje się najczęściej przy gęstości wysiewu 170 ziaren/m². Docelowa ilość wysiewu uzależniona jest od warunków glebowych występujących w trakcie siewu, kultury gleby oraz terminu siewu i powinna być ustalana indywidualnie dla każdej lokalizacji.

Wiedza o optymalnym terminie siewu jest wynikiem długoletnich doświadczeń uzyskanych w danej lokalizacji. W Polsce najwcześniejszy termin siewu żyta rozpoczyna się już 5 września na terenach północno-wschodnich. W celu określenia optymalnego terminu siewu żyta prosimy o zapoznanie się z poniższą mapą, która wskazuje terminy siewu żyta ozimego w Polsce. W celu zapewnienia roślinom optymalnego rozwoju przed spoczynkiem zimowym ( rozpoczęcie fazy krzewienia BBCH 21), należy tak dobrać termin siewu dla miejscowych warunków agrotechnicznych, aby rośliny miały do dyspozycji około 50 dni wegetacji jesiennej (licząc od dnia siewu).

(Źródło: Instytut Uprawy Nawożenia i gleboznawstwa w Puławach)

W uprawie żyta obowiązuje zasada: Łatwiej „prowadzi się“ łan rzadszy żyta niż gęsty i przerośnięty. Łan żyta należy prowadzić tak aby wszystkie rośliny w łanie były jednakowo rozwinięte w trakcie całej wegetacji, ponieważ zapewnia to równomierne, synchroniczne kwitnienie roślin, co zapewnia skuteczne zapylenie roślin oraz eliminuje zjawisko powtórnego kwitnienia pojedynczych roślin. W ten sposób również można zminimalizować ryzyko pojawienia się sporyszu. W trakcie siewu należy zwracać uwagę na głębokość siewu ziarna. Mając na uwadze dzisiejszy rozwój techniki, powiedzenia „Żyto lubi widzieć niebo“ nie należy już traktować dosłownie, ponieważ nowoczesne siewniki pracują z dużą precyzją. Optymalna głębokość siewu dla żyta to 2-3 cm.
 

 
drukuj stronę

© 2018 KWS LOCHOW GMBH

Informacja fachowa

Serwis