EnglishPolskiРусский

Polski barometr cenowy

Objaśnienia:


Barometr cenowy ma służyć Państwu pomocą w podejmowania decyzji przy następujących zagadnieniach:
a) Czy wykorzystywać żyto wyprodukowane we własnym gospodarstwie do przygotowywania pasz?
b) Czy zakup żyta z rynku do produkcji pasz jest korzystnym i racjonalnym rozwiązaniem?
c) Czy magazynowanie żyta bezpośrednio po zbiorze i sprzedaż w późniejszym okresie jest optymalnym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia?

Aplikacja o nazwie Barometr cenowy, ilustruje sytuację na rynku żyta u jego największych światowych producentów takich jak: Niemcy, Polska, Dania, Rosja i Ukraina. Cenny żyta i pszenicy w parametrach paszowych jak i konsumpcyjnych prezentowane są na wykresach graficznych według danych pochodzących z poszczególnych regionów i będą aktualizowane w tygodniowych odstępach czasowych. Aktualna cena żyta lub pszenicy w innych regionach RYE BELT ukaże się po ustawieniu kursora na pomarańczowym linku „>>”, który znajduje się obok prezentowanej ceny rynkowej. Wówczas otworzy się „okno” zawierające przeliczone ceny rynkowe na walutę obowiązującą w danym kraju wraz z warunkami dostawy towaru (loco; franco). W ten sposób wszyscy zainteresowani zakupem lub sprzedażą ziarna żyta w łatwy i szybki sposób będą mogli pozyskać dane o cenach rynkowych w ww. krajach, co z pewnością pomoże Państwu podjąć decyzję o terminach sprzedaży wyprodukowanego surowca..
 Aplikacja Barometr cenowy pokazuje również w sposób graficzny wartość paszy opartej o surowiec żytni, stosowanej w żywieniu trzody chlewnej lub w żywieniu krów mlecznych w porównaniu do paszy skomponowanej w oparciu o ziarno pszenicy paszowej. Dzięki tej aplikacji rolnicy uprawiający żyto, jak i dysponujący surowcem żytnim mogą w każdej chwili oszacować, o ile wzrośnie wartość żyta w porównaniu do jego aktualnej ceny rynkowej, jeżeli zostanie przygotowana z niego pasza. Na podstawie prezentowanych wyników, producenci rolni będą mogli zdecydować, czy w danej sytuacji rynkowej, sensowna z ekonomicznego punktu widzenia jest sprzedaż ziarna żyta czy też korzystniejszym rozwiązaniem będzie przetworzenie posiadanego żyta na paszę lub też zakup surowca żytniego z rynku w celu przygotowania paszy dla zwierząt.
Do wyliczenia wartości porównawczej (referencyjnej) żyta, użyto metody Löhra.  Wartość żyta mierzona jest względem pszenicy i śruty sojowej oraz dwóch składników odżywczych tzn.: NEL – energii laktacyjnej netto  oraz białka ogólno strawnego przyswajalnego w jelicie (nXP) w przypadku krów mlecznych oraz EM – energii metabolicznej i lizyny strawnej w przypadku trzody chlewnej. Końcowy wynik obliczany jest na podstawie aktualnej ceny rynkowej porównywanych surowców. Pozostałe warunki i składniki służące do obliczeń są stałe. Dodatkowo prezentujemy cenę śruty sojowej wykorzystywanej jako podstawę do obliczenia wartości referencyjnych stosowanych pasz. Cena ta podlega comiesięcznej aktualizacji.
 Wyliczona wartość referencyjna żyta wskazuje ekonomiczną granicę opłacalności stosowania żyta w produkcji pasz dla zwierząt w odniesieniu do paszy porównawczej o identycznej zawartości składników odżywczych

W celu poznania zasady działania Barometru cenowego, proszę kliknąć tutaj 

Żyto paszowe / Pszenica paszowa

  cena rynkowa1
17.10.2018
Żywienie krów mlecznych
wartość porównawcza2c.p.4 żytawartość dodana do ceny rynkowej
Żywienie świń
wartość porównawcza3c.p.4 żytawartość dodana do ceny rynkowej
Żyto paszowe
68.50
Cena w pozostałych regionach:
Kurs wymiany walut z dnia: 25.09.2018
78.50 PLN/100kg
15.10.2018, Franco magazyn kupującego Kopenhagen 30 to
63.02 PLN/100kg
03.07.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
77.10 8.60 77.40 8.90
Pszenica paszowa
79.50
Cena w pozostałych regionach:
Kurs wymiany walut z dnia: 25.09.2018
87.13 PLN/100kg
15.10.2018, Franco magazyn kupującego Kopenhagen 30 to
70.95 PLN/100kg
03.07.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
54.06 PLN/100kg
26.10.2018, Cena franco magazyn kupującego
65.80 PLN/100kg
06.04.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
       

Ceny podane w PLN/100 kg (złoty za 100 kg)

  • Żyto paszowe
  • Pszenica paszowa
  • wartość porównawcza żyta w żywieniu krów mlecznych
  • wartość porównawcza żyta w żywieniu świń

źródło: Sparks, Polska      
1 ø ceny, franco magazyn kupującego, 2 NEL (MJ/kg) i białko strawne (g/kg), 3 ME (MJ/kg) i lizyna strawna (g/kg), 4 c.p. = przy tych samych okolicznościach (ceteris paribus), 5 źródło: AMI, Niemcy, loco magazyn kupującego      


żyto konsumpcyjne / pszenica konsumpcyjna

  cena rynkowa1
17.10.2018
Żywienie krów mlecznych
wartość porównawcza2c.p.4 żytawartość dodana do ceny rynkowej
Żywienie świń
wartość porównawcza3c.p.4 żytawartość dodana do ceny rynkowej
Żyto konsumpcyjne
75.00
Cena w pozostałych regionach:
Kurs wymiany walut z dnia: 25.09.2018
85.98 PLN/100kg
15.10.2018, Franco magazyn kupującego Kopenhagen 30 to
64.73 PLN/100kg
03.07.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
41.54 PLN/100kg
26.10.2018, Cena franco magazyn kupującego
48.62 PLN/100kg
06.04.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
77.10 2.10 77.40 2.40
Pszenica konsumpcyjna
82.00
Cena w pozostałych regionach:
Kurs wymiany walut z dnia: 25.09.2018
95.75 PLN/100kg
15.10.2018, Franco magazyn kupującego Kopenhagen 30 to
74.99 PLN/100kg
03.07.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
62.42 PLN/100kg
26.10.2018, Cena franco magazyn kupującego
71.31 PLN/100kg
06.04.2018, Cena loco magazyn sprzedającego
       

Ceny podane w PLN/100 kg (złoty za 100 kg)

  • Żyto konsumpcyjne
  • Pszenica konsumpcyjna
  • wartość porównawcza żyta w żywieniu krów mlecznych
  • wartość porównawcza żyta w żywieniu świń

źródło: Sparks, Polska
1 ø ceny, franco magazyn kupującego, 2 NEL MJ/kg) i białko strawne (g/kg), 3 ME (MJ/kg) i lizyna strawna (g/kg), 4 c.p. = przy tych samych okolicznościach (ceteris paribus), 5 źródło: AMI, Niemcy, loco magazyn kupującego


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dla grafiki
Grafikę tą opracowaliśmy z dużą starannością i według stanu naszej najlepszej wiedzy. Jednak nie możemy wziąć odpowiedzialności / gwarancji za prawidłowość, aktualność i kompletność przedstawianej grafiki. Informacja przekazana za pomocą tej grafiki jest bezpłatna i niezobowiązująca. Nasza odpowiedzialność/ rękojmia opiera się na naszych Ogólnych Warunkach Korzystania z serwisu internetowego, z którymi prosimy się zapoznać.


Wyliczone wartości porównawcze wskazują wartość od której, bądź do której zakup lub sprzedaż paszy w odniesieniu do paszy porównawczej i składników odżywczych jest sensowne z ekonomicznego punktu widzenia.

 
drukuj stronę

© 2019 KWS LOCHOW GMBH

Informacja fachowa

Serwis